Fondo Francisco Asorey - Museo Municipal de Santiago de Compostela - 1938 2.40 16.20 + 2.30