Fondo Francisco Asorey - Museo Municipal de Santiago de Compostela - 1938 1 18 + 1.50