Fondo Francisco Asorey - Museo Municipal de Santiago de Compostela - 1938 0.90 17.50 + 1