Colección Museo do Pobo Galego

  

En: Seminario de Estudos Galego - Seminario de Estudos Galegos - 1850 000537 Roca -